Cooperov test je jednoduchý, ale účinný test fyzickej kondície, ktorý bol navrhnutý v roku 1968 Dr. Kennethom Cooperom ako prostriedok na meranie aeróbnej vytrvalosti. Test je založený na premisách, že schopnosť tela efektívne spracovať kyslík (známe ako VO2 max) je kľúčovým indikátorom celkovej fyzickej kondície.

Cooperov test spočíva v behaní alebo chôdzi čo najďalej po dobu 12 minút. Vzdialenosť prejdená za týchto 12 minút potom poskytuje meranie VO2 max. Test je navrhnutý tak, aby bol jednoduchý na vykonanie a nevyžadoval špeciálny prístroj alebo vybavenie, a preto je populárny v mnohých rôznych kontextoch, vrátane školských programov telesnej výchovy, vojenského tréningu a osobného fitness hodnotenia.

Napriek svojej jednoduchosti je Cooperov test považovaný za presný a spoľahlivý spôsob merania aeróbnej vytrvalosti a celkovej fyzickej kondície.

Cooperov Test/12 minútovka behu

Cooperov Test/12 minútovka behu
VO2 Max:

Hodnotenie: