Pokročilé bežecké metriky – Kľúč k optimalizácii výkonu a prevencii zranení

Beh je jedným z najpopulárnejších športov na svete, pričom sa neustále vyvíjajú nové spôsoby, ako zlepšiť výkon a znížiť riziko zranení. V posledných rokoch sa stále viac pozornosti venuje pokročilým bežeckým metrikám, ktoré pomáhajú bežcom lepšie pochopiť a analyzovať svoj tréning či preteky. Ktoré sú sledované metriky a ako ich môžu bežci využiť na zlepšenie svojho výkonu?

Kadencia

Kadencia behu, teda počet krokov za minútu, je jednou z najdôležitejších metrík pre bežcov. Optimalizácia kadencie môže pomôcť zlepšiť efektívnosť bežania a znížiť záťaž na kĺby. Spravidla sa odporúča kadencia medzi 170-190 krokov za minútu, ale ideálne číslo sa môže líšiť v závislosti od individuálnych potrieb a schopností bežca. Chytré hodinky a bežecké aplikácie často ponúkajú sledovanie kadencie, čo umožňuje bežcom monitorovať a prispôsobovať ju aj počas tréningu.

Pokročilé bežecké metriky - Kľúč k optimalizácii výkonu a prevencii zranení

Vertikálna oscilácia

Vertikálna oscilácia je meranie výšky, o koľko sa bežec pri každom kroku zdvíha a klesá. Nižšia vertikálna oscilácia môže naznačovať efektívnejší bežecký štýl, keďže znamená menšie plytvanie energiou na pohyb hore a dole. Sledovanie vertikálnej oscilácie môže bežcom pomôcť identifikovať oblasti, kde môžu zlepšiť svoju techniku.

Čas kontaktu so zemou

Kontaktný čas so zemou patrí tiež medzi pokročilé bežecké metriky. Týka sa času stráveného na zemi pri každom kroku. Kratší kontaktný čas môže naznačovať rýchlejší a efektívnejší beh, pretože bežec strávi menej času v kontakte so zemou a viac času vo vzduchu. Táto metrika sa dá sledovať pomocou bežeckých hodiniek alebo senzorov, ktoré sa pripevňujú na obuv.

Pokročilé bežecké metriky meria aj hrudný pás Garmin HRM pro

VO2 max

VO2 max je metrika, ktorá meria maximálnu spotrebu kyslíka bežca počas maximálneho výkonu. Táto hodnota je dôležitým ukazovateľom bežeckej kondície a vytrvalosti. Zlepšenie VO2 max môže naznačovať zlepšenie bežeckej výkonnosti. VO2 max sa dá zistiť pomocou testov vo špecializovaných laboratóriách alebo pomocou odhadov založených na bežeckých hodinkách alebo aplikáciách.

Rovnováha doby kontaktu so zemou ľavej a pravej nohy

Rovnováha doby kontaktu so zemou (Ground Contact Time Balance, GCT Balance) pri behu je metrika, ktorá meria rozdiel v čase, ktorý bežec strávi na zemi pri každom kroku medzi pravou a ľavou nohou. Ide o dôležitý ukazovateľ, ktorý môže napovedať o možných nerovnováhach v sile alebo flexibilite tela, čo by mohlo viesť k zvýšenému riziku zranenia alebo neefektívnemu bežeckému štýlu.

Ideálny stav je, keď je rovnováha doby kontaktu so zemou čo najbližšie k 50:50, čo znamená, že bežec má rovnaký kontakt so zemou na oboch nohách. Nerovnováha v tejto metrike môže byť spôsobená rôznymi faktormi, ako sú napríklad:

 1. Slabosť svalov: Slabé svaly na jednej strane tela môžu spôsobiť, že bežec strávi viac času na zemi na druhej nohe.
 2. Zranenie: Bežec môže mať zranenie na jednej nohe alebo v oblasti panvy, čo môže viesť k nerovnováhe v kontakte so zemou.
 3. Anatomické rozdiely: Prirodzené rozdiely v dĺžke nôh alebo biomechanike môžu tiež ovplyvniť rovnováhu kontaktu so zemou.
 4. Zlé návyky: Bežec môže mať zlé návyky alebo neefektívnu techniku, ktorá spôsobuje nerovnováhu v kontakte so zemou.

Ak bežec zistí nerovnováhu v čase kontaktu so zemou, môže sa poradiť s fyzioterapeutom alebo trénerom, ktorý mu pomôže identifikovať príčiny nerovnováhy a navrhnúť cvičenia alebo zmeny v technike, ktoré by mohli pomôcť dosiahnuť lepšiu rovnováhu. Sledovanie tejto metriky môže byť užitočné pri identifikácii možných problémov a zlepšení bežeckej techniky a výkonnosti. Chytré bežecké hodinky alebo senzory pripevnené na obuv môžu poskytnúť údaje o tejto metrike.

Vertikálny pomer

Vertikálny pomer (Vertical Ratio) pri behu je metrika, ktorá porovnáva vertikálnu osciláciu (pohyb hore a dole) s horizontálnym prejdeným vzdialenosťou (dĺžka kroku) pri každom kroku. Táto hodnota je vyjadrená v percentách a poskytuje informácie o efektívnosti bežeckého štýlu. Nižší vertikálny pomer znamená, že bežec plytvá menej energiou na pohyb hore a dole a viac energie vkladá do pohybu vpred.

Vertikálny pomer sa získava nasledujúcim výpočtom: Vertikálny pomer = (Vertikálna oscilácia / Dĺžka kroku) × 100

Optimálny vertikálny pomer závisí od bežeckého štýlu, terénu a rýchlosti, ale spravidla sa považuje za efektívnejší pomer, keď je nižší. Bežci, ktorí majú vertikálny pomer okolo 6-8 %, sú považovaní za veľmi efektívnych, zatiaľ čo bežci s pomerom okolo 10-13 % sú menej efektívni.

Ak chcú bežci zlepšiť svoj vertikálny pomer, môžu sa sústrediť na nasledujúce aspekty:

 1. Zlepšenie techniky: Pracovať na plynulosti a rovnováhe pri behu, aby sa minimalizoval nepotrebný pohyb hore a dole.
 2. Posilnenie svalov: Silnejšie svaly môžu pomôcť bežcovi udržiavať lepšiu rovnováhu a kontrolu nad pohybom.
 3. Zvýšenie kadencie: Vyššia kadencia (počet krokov za minútu) môže pomôcť bežcovi udržiavať nižší vertikálny pomer tým, že zmenší dĺžku kroku a zvýši horizontálnu vzdialenosť.
 4. Prispôsobenie obuvi: V niektorých prípadoch môže pomôcť zmena bežeckej obuvi na model, ktorý lepšie podporuje prirodzený pohyb a tvar chodidla.

Sledovanie vertikálneho pomeru môže byť užitočné pre bežcov, ktorí sa chcú zamerať na zlepšenie svojej efektívnosti a výkonnosti. Chytré hodinky alebo senzory pripevnené na obuv môžu poskytnúť údaje o vertikálnom pomere a pomôcť bežcovi sledovať pokrok v priebehu času a merať aj tieto pokročilé bežecké metriky.

pokročilé bežecké metriky

Variabilita srdcového tepu

Variabilita srdcového tepu (HRV – Heart Rate Variability) je metrika, ktorá meria variáciu v čase medzi jednotlivými srdcovými údermi. Pri behu je HRV dôležitým ukazovateľom zdravia, kondície a schopnosti tela reagovať na stres a zotavenie. Vyššia variabilita srdcového tepu zvyčajne značí lepšiu adaptáciu na stres a zotavenie, čo môže mať priamy vplyv na výkon bežca.

Pri behu môže sledovanie HRV priniesť niekoľko výhod:

 1. Monitorovanie zotavenia: HRV môže pomôcť bežcom určiť, či sú dostatočne zotavení na ďalší tréning alebo závod. Nižšia HRV môže naznačovať, že telo ešte potrebuje viac času na zotavenie.
 2. Identifikácia pretrénovania: Pokles HRV môže byť varovným signálom pretrénovania, čo znamená, že bežec by mal znížiť intenzitu alebo objem tréningu na určitý čas.
 3. Optimalizácia tréningu: Sledovanie HRV môže pomôcť bežcom lepšie plánovať intenzitu tréningu, prispôsobiť tréningový plán a zvýšiť výkon.
 4. Detekcia zdravotných problémov: Náhle zmeny v HRV môžu naznačovať zdravotné problémy, ako sú vírusové infekcie alebo problémy so spánkom, čo môže ovplyvniť bežecký výkon.

Sledovanie HRV pri behu sa dá realizovať pomocou špeciálnych monitorov srdcového tepu alebo chytrých hodiniek či športtesterov. HRV sa zvyčajne meria v pokoji, napríklad ráno po prebudení alebo v noci, pretože je citlivá na faktory, ako sú únava, hydratácia, stres a spánok. Ak chcú bežci zlepšiť svoju HRV, môžu sa sústrediť na zlepšenie spánku, stravy, hydratácie a znižovanie stresu prostredníctvom techník, ako je jóga, meditácia alebo hlboké dýchanie.

Je dôležité mať na pamäti, že HRV je individuálny ukazovateľ a môže sa líšiť medzi jednotlivcami. Preto je dôležité sledovať vlastný progres a porovnávať ho s osobným vývojom, namiesto porovnávania s inými bežcami.

Anaeróbny prah

Anaeróbny prah je kľúčovým konceptom v tréningu vytrvalostných športovcov, ako sú bežci. Označuje bod, kedy začne telo pri námahe generovať kyslíkový dlh, čo znamená, že spotreba kyslíka nedokáže pokryť energetické nároky tela. Na tejto úrovni začne telo výrazne viac produkovat laktát, čo je produkt rozkladu cukru, a tento laktát sa nedokáže efektívne vstrebať do svalových buniek. Prekročenie anaeróbneho prahu vedie k rýchlemu úbytku energie a rastúcej únave.

Anaeróbny prah sa bežne nachádza medzi 80 % a 90 % maximálneho srdcového tepu (HRmax) u vytrvalostných športovcov. U menej trénovaných jedincov sa môže nachádzať na nižších percentách ich HRmax.

Sledovanie anaeróbneho prahu je dôležité pre bežcov, pretože:

 1. Zlepšuje vytrvalosť: Tréning v blízkosti anaeróbneho prahu zlepšuje schopnosť tela zvládať a vstrebať laktát. Tým sa bežec stáva schopným udržať vyššiu intenzitu behu na dlhšiu dobu bez rýchleho nastupovania únavy.
 2. Optimalizácia tréningu: Poznanie anaeróbneho prahu umožňuje bežcom efektívnejšie plánovať svoje tréningové jednotky, zahrnutím intervalov, tempových behov alebo dlhých pomalých behov, ktoré sú navrhnuté na zlepšenie vytrvalosti a zvýšenie anaeróbneho prahu.
 3. Predpovedanie výkonu: Anaeróbny prah môže byť dobrým prediktívny ukazovateľom bežeckej výkonnosti. Bežci s vyšším anaeróbnym prahom sú schopní udržať vyššiu rýchlosť na dlhšiu dobu.
 4. Kontrola intenzity: Vedomie si anaeróbneho prahu môže pomôcť bežcom kontrolovať intenzitu behu počas tréningu alebo závodu, aby sa vyhli príliš rýchlemu vyčerpaniu energie.

Anaeróbny prah možno zistiť pomocou špeciálnych laboratórnych testov, ako je laktátový prahový test alebo test na plynovú výmenu. Alternatívne môžu bežci použiť odhad založený na srdcovom tepe, ako je metóda priameho výpočtu pomocou maximálneho srdcového tepu a odhadovaného podielu anaeróbneho prahu.

Bežci môžu zlepšiť svoj anaeróbny prah prostredníctvom špecifických tréningových metód:

 1. Tempové behy: Tieto behy sú vykonávané na rýchlosti blízko anaeróbneho prahu, obvykle okolo 20-40 minút. Tempové behy pomáhajú bežcom adaptovať sa na behanie s vyšším srdcovým tepom a zlepšujú ich schopnosť metabolizovať laktát.
 2. Intervalový tréning: Intervalové behy zahŕňajú striedanie krátkych úsekov rýchleho behu s fázami regeneračného behu alebo chôdze. Tento typ tréningu zvyšuje srdcovú kapacitu a zlepšuje anaeróbny prah.
 3. Dlhé pomalé behy: Dlhé pomalé behy sú vykonávané na nízkej až strednej intenzite, pričom trvajú dlhšie ako hodinu. Tieto behy zlepšujú aeróbnu kapacitu a prispievajú k posunu anaeróbneho prahu smerom k vyšším srdcovým tepom.
 4. Silový tréning: Posilnenie svalov a zlepšenie svalovej vytrvalosti prostredníctvom silového tréningu môže pomôcť bežcom udržať správnu formu počas vyššej intenzity a tým zlepšiť anaeróbny prah.

Je dôležité mať na pamäti, že zlepšenie anaeróbneho prahu vyžaduje čas a konzistentný tréning. Bežci by mali začleniť rôzne typy tréningov do svojho plánu, aby dosiahli celkové zlepšenie výkonnosti a zvýšili svoj anaeróbny prah.

Pokročilé bežecké metriky poskytujú bežcom cenné informácie o ich výkone a pomáhajú im zlepšiť techniku, kondíciu a prevenciu zranení. Vďaka technologickým inováciám a dostupnosti bežeckých hodiniek a aplikácií je teraz jednoduchšie ako kedykoľvek predtým sledovať tieto metriky a používať ich na zlepšenie bežeckých výsledkov. Investícia do sledovania týchto metrík môže mať dlhodobý pozitívny vplyv na celkové zdravie a výkon bežca.

Väčšinu týchto bežeckých metrík merajú hodinky značky Garmin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *