BMI (Body Mass Index) Index telesnej hmotnosti je číslo, ktoré sa používa na určenie, či má jednotlivý človek zdravé množstvo telesnej hmotnosti vzhľadom na svoju výšku.

<a href="https://fitnakup.sk/kaloricky-deficit-kluc-k-uspesnemu-schudnutiu/">Kalkulačka</a> BMI

Kalkulačka BMI

Zadajte svoju hmotnosť (v kg):

Zadajte svoju výšku (v cm):

Ako interpretovať BMI hodnotu?

Index telesnej hmotnosti sa interpretuje podľa jednoduchej nasledujúcej tabuľky:

BMI pod 18,5: podvýživa
BMI 18,5 – 24,9: normálna hmotnosť
BMI 25 – 29,9: nadváha
BMI 30 alebo viac: obezita až extrémna obezita

presnejšie

KlasifikáciaHodnoty / stupne
Podvýživa< 18,5 / nízke BMI
ťažká podvýživa< 16
stredná podvýživa16 – 16,99
mierna podvýživa17 – 18,49
Normálna hmotnosť18,5 – 24,99 / normálne BMI
Nadváha≥ 25 / vysoké BMI
mierna nadváha25 – 29,99
Obezita≥ 30
obezita 1. stupňa30 – 34,99
obezita 2. stupňa35 – 39,99
obezita 3. stupňa≥40

Je dôležité si uvedomiť, že táto tabuľka je len nástrojom na posúdenie rizika a nemusí sa vzťahovať na každého jednotlivca. Riziko zdravotných problémov závisí od mnohých faktorov, ako sú napríklad vek, pohlavie, genetické faktory a životný štýl.